សារអេឡិចត្រូនិច
សម្តែង​ភាពក្លាហាន​


​កំលោះ​ព្រាននារី​ម្នាក់​កំពុង​ប្រលោម​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដើម្បី​ឡើង​លើ​គ្រែ​។​
- កំលោះ : បង​ពិតជា​ស្រឡាញ់​អូន​ខ្លាំងណាស់ ឥឡូវនេះ​ព្រម​ក្លាយជា​របស់​បង​តែម្តងទៅ​។​
- ស្ត្រី : បើសិន​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ព្រមជាមួយ​បង ក៏​ទាល់តែ​បង​សម្តែង​សេចក្តីក្លាហាន​ឲ្យ​អូន​មើល​បន្តិច​សិន​។​
- កំលោះ : បាន​មិន​ថ្វី​ទេ​! គ្រាន់តែ​អូន​ព្រម​ក្លាយជា​របស់​បង ចង់​ឲ្យ​បងលោត​ចុះពី​អគារ​២០​ជាន់ ក៏​បង​ព្រម​ដែរ​។​
- ស្ត្រី : ហ៊ឺ​! មិន​ចាំបាច់​ដល់​ថ្នាក់​លោត​ពី​អគារ​១០-២០​ជាន់​អ្វី​ទេ​... នេះ​ទូរស័ព្ទ គឺ​គ្រាន់តែ​បង​ទូរស័ព្ទ​ទៅសុំ​ប្តី​អូន​ខ្លួនឯង បើ​គាត់​គឿ អូន​ក៏​គឿ​ដែរ​។​
- កំលោះ : អុ​ញ​!​