សារអេឡិចត្រូនិច
វិលវល់​រក​កន្លែង​ដើម​


បុរស​ម្នាក់​ជជែក​រំលែក​ក្តី​ហ្មងសៅ និង​សំឡាញ់​របស់គាត់ ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​ដែល​ខ្ញុំ​ចេះ​ផឹកស្រា​។ សុខភាព​ខ្ញុំ​ចាប់​ស្រកស្រុត បាត់បង់​ការងារ ប្រពន្ធ​រត់ចោល​។ ខ្ញុំ​បាន​សម្រេចចិត្ត​កែ​ខ្លួន​ជា​ថ្មី លះបង់​ការ​ផឹកស្រា ជក់​បារី​ដោយ​ជោគជ័យ​។ សុខភាព​ចាប់ផ្តើម​ល្អ​ឡើង​វិញ និង​រក​បាន​ការងារ​ថ្មី រួច​ស្រីៗ​ក៏​គេ​ត្រឡប់មកវិញ​។ អ៊ីចឹង​ល្អ​ហើយ​។ នៅ​រក​អ្វី​ទៀត​?
បុរស​នោះ​និយាយ​បន្ត : ពិត​ហើយ ខណៈពេល​នោះ​ល្អ​មែនទែន ហើយ​ចាប់ពីពេលនោះ​មក​ខ្ញុំ​រីករាយ​ចិត្ត ក៏​ផឹកស្រា​ដើម្បី​អបអរសាទរ ហើយ​ញៀន​ស្រា រួច​ក៏​បាត់បង់​ការងារ ភរិយា​រត់​ចោល​ទៀត ណ៎​...
​អូយ​!​ចំ​ជា​វិលវល់​រក​កន្លែង​ដើម​ហើយ​៕​