សារអេឡិចត្រូនិច
លេខ​សេស និង​លេខ​គូ​ម្តាយ​បាន​សាកល្បង​សួរ​កូនប្រុស​តូច​របស់​ខ្លួន ទើបតែ​មក​ពី​សាលារៀន​នា​ល្ងាច​ថ្ងៃ​មួយ​ឡើង ៖
- ម្តាយ : កូន​ម៉ាក់​! នៅ​សាលារៀន​អ្នកគ្រូ​មាន​បង្រៀន​កូន​ពី​លេខ​សេស និង​លេខ​គូ​ហើយ ឬ​នៅ​?
- កូនប្រុស​តូច : រៀន​រួចហើយ​ម៉ាក់​?
- ម្តាយ : បើ​អ៊ីចឹង​ជួយ​ប្រាប់​ម៉ាក់​បន្តិច​មក​មើល​ថា ខោ​កូន​កំពុង​ស្លៀក​នេះ​ជា​លេខ​គូ ឬ​លេខ​សេស​?
- កូនប្រុស : បាទ​ម៉ាក់​! អា​នៅ​ខាងលើ​ជា​លេខ​សេស តែ​អា​នៅ​ខាងក្រោម ២​គ្រាប់​នោះ​ជា​លេខ​គូ​។​
- ម្តាយ : អុ​ញ​