សារអេឡិចត្រូនិច
លើកដំបូង​ដូចគ្នា​


មុនពេល​ត្រូវ​វះ​ត្រង់​ពោះ​​ដើម្បី​កាត់ត​ពោះវៀន អ្នកជំងឺ​និយាយ​ជាមួយ​​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត :
​ខ្ញុំ​ស្រៀវ​ខ្លួន​ខ្លាំងណាស់​, នេះ​ជា​ការ​វះ​លើកដំបូ​ង​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​។​
​ឮ​ដូច្នោះ នាង​គិលានុបដ្ឋាយិកា​លួងលោម :
- លោក​មិន​បាច់​ស្រៀវ មិនបាច់​ខ្លាច​អ្វី​ទាំងអស់​, លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​​ក៏​ទើបតែ​ហាត់​វះកាត់​​លើកដំបូង​ដែរ​៕​