សារអេឡិចត្រូនិច
គិតត្រូវហើយ


បុរសម្នាក់ជិះកង់ថ្មីស្រឡាងមកជួបមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តភក្តិ អូហូ! ឯងទើបតែត្រូវឆ្នោតឬ បានជាទិញកង់ថ្មីយ៉ាងនេះ
បុរសៈ ទេ! គ្នាមិនបានទិញទេ…កាលពីយប់មិញគ្នា ចេញពីមហាវិទ្យាល័យ

កំពុងតែដើរៗ ស្រាប់តែមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជិះកង់មកពេលមកជិតគ្នាស្រាប់តែ នាងនោះចុះពីលើកង់ ហើយដោះសំលៀកបំពាក់ចេញពីខ្លួនអស់ហើយប្រាប់គ្នាថាចង់ យកអីក៏យកទៅទើបគ្នាសម្រេចចិត្តយកកង់នាងតែម្តងទៅ ចំជាសំនាងមែន។ មិត្តភក្តិ ឯងគិតត្រូវហើយ ដែលយកកង់នាងនោះ ព្រោះបើឯងយកខោអាវនាងមកក៏មិនដឹង យកទៅធ្វើអីដែរ ព្រោះឯងគ្មានប្អូនស្រីឯណា មែនទេ!!!