សារអេឡិចត្រូនិច
កំសាន្ត​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​៖ ហេតុផល​របស់​ប៉ូ​លី​ស


ក្រោយ​ពេល​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ក្រដាស​ពិន័យ​រួច  Frank ម៉ួ​រ​ម៉ៅ​សួរ​ទៅ​កាន់​ប៉ូ​លី​ស​ថា:

-​មិន​យុត្តិធម៌​ទេ! ឡាន​ច្រើន​ទៀត ក៏​បើក​លឿន​ដែរ ហេតុ​អី​ក៏​ពិន័យ​តែ​ខ្ញុំ​ម្នាក់ ?
នាយ​ប៉ូ​លី​ស​ក៏​សួរ​វិញ:-​លោក​ឯង​ធ្លាប់​ស្ទូចត្រី​ទេ ?
-​ធ្លាប់​! ហេតុ​អី​ទៅ ?
-​បើ​អីចឹង​លោក​ឯង​ធ្លាប់​ស្ទូច​ម្តង​បាន​ត្រី​ក្នុង​បឹង​ទាំងអស់​ដែរ​ទេ ?
-!​?​!