សារអេឡិចត្រូនិច
អស់ស្ទះ!! ចំការ​ផ្កា ហុ​ក​កៃ​ដូ​(​ជប៉ុន​)ស្អាតមែនទែន


នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ហុ​ក​កៃ​ដូ​ជា​កោះ​មួយ​ដែល​មាន​ចំការ​ផ្កា​យ៉ាង​ធំ​។ ចំការ​ផ្កា​នេះ​មាន​ដាំ​ផ្កា​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៅ​តាម​ទីផ្សា និង​រដូវ​កាល​។ ចំពោះ​អ្នកទេសចរ​ស្រលាញ់​ធម្មជាតិ​ពិតជា​មិន​អាច​រំលង​ចំការ​ផ្កា​នេះនោះ​ឡើយ​។ នៅ​ក្នុង​ចំការ​ក៏​មាន​សេវាកម្ម​រថយន្ត​ទេសចរ​សម្រាប់​អ្នក​ទស្សនា​ផង​ដែរ​។