សារអេឡិចត្រូនិច
វីដេអូ ក្តៅ​ៗ!!​ស្តេច​ប្រដាល់​ថៃ BUAKAW VS TIAN XIN ​


តោះ​មើល​ការ​ប្រកួត​ដណ្ដើម​ពានរង្វាន់​របស់ ស្តេច​ប្រដាល់​ថៃ​Buakaw Banchamek vs Tian Xin ។ Buakaw​រឹង​ដូច​ថ្ម​អ​ញ្ជឹ​ង​វ៉ៃ​ម៉េច​ឈ្នះ ! ចូល​មើល​វី​ដេ​អូ