សារអេឡិចត្រូនិច
Samsung​បាន​បង្ហាញ​Moniter​ដែល​មាន​រាង​កោង​តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នកលេង​ហ្គេ​ម


Moniter​នេះ​មាន​រូបរាង​កោង​ទៅ​តាម​ភ្នែក​របស់​យើង និង​ផលិត​ឡើង​ដើម្បី​តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ដែល​ចូល​ចិត្ត​លេង​ហ្គ​ម អ្នក​ប្រើប្រាស់​Mac និង​អ្នក​ឌី​ហ្សា​ញ​ផង​ដែរ​។ CH711 នឹង​មាន​ពីរ​ជម្រើស​គឺ ទំហំ​២៧ និង​៣១.៥​អី​ុ​ញ ដែល​មាន​Resolution 2,560 x 1,440​។ ការ​បង្ហាញ​ប្រភេទ​Quantum Dot​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អេ​ក្រង់​វា​អាច​បញ្ចេញ​ពណ៌​ត្រជាក់​ភ្នែក និង​មាន​ភាព​រស់​រវើក​អស់ទាស់​តែ​ម្តង​។