សារអេឡិចត្រូនិច
PeakDesign CUFF ខ្សែ​ភ្ជាប់​កាមេរ៉ា​នឹង​កដៃ


PeakDesign CUFF ជា​ខ្សែ​ដែល​មាន​សភាព​ជាប់​ធន់​ល្អ មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈឺ​កដៃ​ឡើយ មិន​ថា​តែ​កាមេរ៉ា​ធំ​ៗ​ទេ ផលិតផល GoPro ក៏​អាច​ផ្ជា​ប់​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដូច​គ្នា​ដែរ​។ អ​ញ្ចឹ​ង​ហើយ ការ​ថតរូប​ភាព​របស់​បាន​កាន់តែ​ងាយស្រួល និង​ទទួល​បាន​រូបភាព​ច្បាស់​កួរ​ជាទី​ពេញចិត្ត​តែ​ម្តង​។