សារអេឡិចត្រូនិច
ម្ចាស់​ ទូរស័ព្ទ iPhone 7 បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍ថា​កាមេរ៉ាអេក្រង់ខ្មៅខ្លាំងនៅ​ពេល​ថតរូប​


ម្ចាស់​ ទូរស័ព្ទ iPhone 7 បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍ថា​កាមេរ៉ាអេក្រង់ខ្មៅខ្លាំងនៅ​ពេល​ថតរូប​​ នឹង​បញ្ហា​ពណ៌នៃ​ររូបភាព បែជា​ខ្មៅ​នៅេពេល​មើលរូប​ភាព​ជា​ដើម។ ម្ចាស់iPhone 7ឲមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Apple គួរតែជំនួសទូរស័ព្ទ iPhone របស់ពួកគេឬក្នុងករណីមួយចំនួន, ឬប្រ​ភេទកាមេរា។

ហើយ​បញ្ហា​ទាំង​អស់នេះ​គេ​តែងតែ​ឃើញ នៅ​លើ​បណ្តាញ  social media ដែល​ពួក​គេ​បាន​បង្ហោះ​ប៉ុន្នា​ន​អាទិត្យ​មុន ហើយ​បញ្ហា​ទាំងនេះ​ប្រហែល​មក​ពី Headware នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ធ្វើការ​update version IOS​។

source: Dpreview