សារអេឡិចត្រូនិច
របាយការណ៍-ត្រីមាស Apple​ ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ផលិត​ ​iPhone​ ​ពី​ខែ​មករា​ ​ដល់​មិនា


របាយ​ការ​ណ៌ Nikkei financial daily នៅ​ថ្ងៃ អង្ការ ថា Apple និង​ធ្វើការ​កាត់​បន្ថយ ផលិតផល Iphone ប្រហែល 10% ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​មិ​នា ២០១៧​។

Shared Holder ទាំងអស់​ជឿ​លើ​របាយការណ៍​របស់ Nikkei ថា​មាន​ភាគរយ​ត្រូវ​ច្រើន ព្រោះ​ភាគរយ​លក់ iPhone ក្នុង​ខែមករា ដល់​មិ​នា ២០១៦ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​ប្រមាណ ៣០ % ហើយ​គេ​ក៏​សន្និដ្ឋាន​ថា​ត្រីមាស​ទី​១ ២០១៧ នេះ​ក៏​នៅ​តែ​ដូច​គ្នា​៕
source:Channelnewsasia