សារអេឡិចត្រូនិច
Samsung Galaxy S8 កំពុង​ត្រៀម​រៀប​ចំ​ខ្លួនយ៉ាង​រួច​រាល់​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សាល្បង​នៅ​ប្រ​ទេស​ចិន


Samsung ដឹង​ថា​វា​ត្រូវការ​ឈ្នះ ជាមួយ​នឹង​ Galaxy S8 ដោយ​ការ​ជជែក​គ្នាក្នុង​ចំ​ណោម​មនុស្ស​ជា​ច្រើន ហើយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹង​ថា​ការ​សាកលុ្បង​គ្រប់​ នីតិវិធី ដែល​មាន​ក្នុង Galaxy S8 ជា​រឿង​ល្អបំ​ផុត។ ជាក់ស្ដែងកំ​ពុង​ដំ​នើរការ​សាកល្បង​(testing)នៅ​ ប្រ​ទេសចិន.

ខណះ​ពេល​កំពុង​ធ្វើការសាកល្បង(testing) នៅ​ប្រទេស​ចិន ការ​ធ្វើតេស ទូរស័ព្វអន្ដរជាតិកំពុង​ធ្វើការ​សាកល្បង​ដែរ Galaxy S ស៊េរី​ថ្មី​ទាំង​ពីរ​ម៉ូដែល លេចឮ​ថា​នឹង​ជា​ម៉ូដែល S8 និង S8 Plus មាន​រាង​កោង។ GS 8 ទាំង​ពីរ​សម្រាប់​ចរាចរ​នៅ​ចិន ដើរ​ដោយ Software Version G9500ZCU0APLF និង G9550ZCU0APLF ឯ GS 8 កំណែប្រែ​អន្តរជាតិ​ដើរ​ដោយ G950FXXU0APLH និង G955FXXU0APLH។

GS 8  មាន​ទាំង​ប៊ិក S Pen មក​ជាមួយ ដែល​មាន​មុខងារ​ពិសេស​មិន​ចាញ់ Note។

source:GSMarena