សារអេឡិចត្រូនិច
បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ខ្មែរ


តើ​បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ខ្មែរ​គឺជា​អ្វី?

បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ខ្មែរ​គឺជា​បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​មួយ ដែល​មាន​សៀវភៅ​រាប់​ពាន់​ក្បាល​។​លោក​អ្នក​អាច​ចូល​អាន​គ្រប់​ទីកន្លែង​នៅ​លើ​អ៊ី​ន​ធើ​ណិ​ត ដោយ​គ្រាន់តែ​វាយ www.elibraryofcambodia.org ។​ការ​បង្កើត​បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ចនេះ​ក្នុង​គោលបំណង​ចែករំលែក បង្កើន​ការ​អាន​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ស្នាដៃ​របស់​ខ្មែរ​។​ម្យ៉ាងវិញទៀត បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ខ្មែរ គឺជា​បណ្តុំ​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ផ្សេង​ៗ​។​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក អាច​ចូល​អាន​សៀវភៅ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួយ​។​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់​សូម​ចូល​ទៅ​បណ្ណាល័យ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ខ្មែរ​ទាំងអស់​គ្នា​!