សារអេឡិចត្រូនិច
រូបភាព​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ក្នុង​រឿង Journey to the West: Conquering the Demons 2 វគ្គ ២


Journey to the West: Conquering the Demons 2 វគ្គ ២ គឺជា​ភាពយន្ត​បែប​ផ្សងព្រេង​ចិន​ឆ្នាំ​២០១៧ ដែល​ដឹកនាំ​រឿង​ដោយ Tsui Hark និង​និពន្ធ ព្រមទាំង​ផលិត​ដោយ Stephen Chow ឬ​ទិន ហ្វី​។ នេះ​គឺជា​រឿង​ដែល​យក​លំនាំ​តាម​រឿង Journey to the West: Conquering the Demons វគ្គ ១ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣​។ គេ​គ្រោង​នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​រឿង​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្នុងអំឡុងពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​នៅ​ចុងខែ​នេះ​។ តោះ​ទៅ​មើលរូប​ភាព​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ក្នុង​រឿង​នេះ​នៅ​ខាងលើ​៖