សារអេឡិចត្រូនិច
បេសកជន​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា ទៅ​កាន់​បង់​ក្លា​ដែ​ស ចំ​ពេល​វិបត្តិ​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ធ្ងន់ធ្ងរ​ឡើង


លោក Kyaw Tin បេសកជន​ពិសេស​និង​ជា​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​រូប​នេះ 

នឹង​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ជំនួប​ពិភាក្សា​កំរិត​ខ្ពស់​នៅ​បង់​ក្លា​ដែ​ស នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១១​ខែមករា ស្រប​ពេល​ដែល​អង្គការសហប្រជាជាតិ​បាន​និយាយ​ថា ក្នុង​រយៈពេល​៣​ខែ​កន្លង​ទៅ​នេះ

វិបត្តិ​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​នេះ បាន​បណ្តាល​ឲ​មាន​មនុស្ស​ចំនួន​៦៥.០០០​នាក់ រត់​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែ​ស​។

វិបត្តិ​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​នេះ បាន​បណ្តាល​ឲ​មាន​មនុស្ស​៦៥.០០០​នាក់ រត់​ភៀសខ្លួន​ពី​ប្រទេស​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដែ​ស

លោក Kyaw Tin  នឹង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ចំនួន​៣​ថ្ងៃ​ទៅ​កាន់​ទីក្រុង​ដា​ក្កា នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ខំប្រឹង

ប្រែង​ការទូត​ដើម្បី ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ខ្លាំង​ឡើង​អំពី​ជនជាតិភាគតិច​អ៊ី​ស្លា​ម​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​នេះ​។