សារអេឡិចត្រូនិច
ផ្លូវ​មរណៈ​ទាំង​១៥ គ្រោះថ្នាក់​បំផុត លើ​ពិភពលោក


គ្មាន​អ្វី​ប្រសើរ​ជាង​ការ​សម្រាក​លំហែកាយ ដោយ​ជិះ​ម៉ូតូ ឬ​រថយន្ត​យឺត​ៗ​តាម​ដងផ្លូវ នៃ​ទី​ជនបទ​ឡើយ ព្រោះ​ផ្លូវ បរិយាកាស និង​ទេសភាព​នៅ​ទីនោះ សុទ្ធតែ​ស្រស់​ស្អាត​។ ក្រៅពី​ផ្លូវ​ស្ងប់ស្ងាត់ ជនបទ​ក៏​មាន​ផ្លូវ​គ្រោះថ្នាក់​ជា​ច្រើន ដែល​មនុស្ស​ម្នា​ស្ទើរតែ​មិន​ហ៊ាន​ជិះ​ឆ្លងកាត់​ផង​ដែរ​។