សារអេឡិចត្រូនិច
យុវជន ថូ ណា​រិ​ទ្ធ មាន​ម​ហិ​ច្ច​តា​ធំ​ចង់​ឲ្យ​កម្ពុជា​ក្លាយជា​នាគ​កសិកម្ម​នៅ​អាស៊ី


យុវជន ថូ ណា​រិ​ទ្ធ បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ មក​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ និ​តិ​សាស្ត្រ​និង វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ តែ​ចាប់​យក​ការងារ​កសិកម្ម និង​ចង់អោយ​កម្ពុជា​ក្លាយជា​ប្រទេស​ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​បន្លែ​សរីរាង្គ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​នា​ពេល​អនាគត​។​

សូម​ស្តាប់​បទ​យក​ការ​៖