សារអេឡិចត្រូនិច
មិនមែន​មាន​តែ​សា​ច‍់​ឯណា​ដែល​សម្បូរ​ជាតិ​ប្រូតេអ៊ីន បន្លែ​ក៏​មាន​ដែរ


: តើ​បងប្អូន​ជឿ​ឬ​អត់ថា មាន​បន្លែ​ច្រើន​ណាស់​ដែល​យើង​អាច​ញ៉ាំ​បាន តែ​មាន​ជាតិ​ប្រូតេអ៊ីន​ច្រើន​មិន​ចាញ់​សាច់​ប៉ុន្មាន​នោះ​ទេ​។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​ប្រូតេអ៊ីន​ដែល​មាន​ក្នុង​បន្លែ មាន​ផល​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​ច្រើន​លើស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​ទៅ​ទៀត​។ ដូច្នេះ តើ​បន្លែ​អ្វី​ខ្លះទៅ​ដែល​សម្បូរ​ប្រូតេអ៊ីន?

•    ប្រូ​ខូ​លី

•    សណ្តែក​ហូរ​ឡាំង​តា​វ

•    សណ្តែកសៀង

•    ស្ពៃ​ស្ពី​ណា​ច​៕