សារអេឡិចត្រូនិច
មុន​ចូលឆ្នាំ បន្លែ​ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ផ្កា​ខាត់ណា ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ស្ពៃខៀវ ឡើងថ្លៃ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣​មេសា​នេះ​


​បន្លែ ៥​មុខ រួមមាន ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ផ្កា​ខាត់ណា ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ស្ពៃខៀវ បាន​ឡើងថ្លៃ​បន្តិច នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ បើ​ធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី​១២​មេសា​។ ចំណែក​បន្លែ ៧​មុខ​ផ្សេងទៀត រួមមាន ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្ទឹម​ស្លឹក ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ សណ្តែកកួរ ម្រះ និង​ស្ពៃក្តោប បាន​ធ្លាក់​ចុះថ្លៃ បើ​ធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី​១២​មេសា​។ នេះ​បើតាម​តារាង​តម្លៃ​របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ​។​

​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្លៃ​នេះ របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ បង្ហាញថា​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្ទឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៤៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​

​កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ តម្លៃ​បន្លែ​ទាំង ១២ មុខ របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ រួមមាន​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៤៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ២៦៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​៕​