សារអេឡិចត្រូនិច
នៅថ្ងៃនេះ ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្លឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ត្រកួន​ចិន ឡើងថ្លៃ​បន្តិច​


​នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានប្រកាសថា ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្លឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ បាន​ឡើងថ្លៃ​។ រីឯ​បន្លែ​៧​មុខ​ផ្សេងទៀត រួមមាន ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ផ្កា​ខាត់ណា ស្ពៃខៀវ សណ្តែកកួរ ម្រះ និង​ស្ពៃក្តោប បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​។​

​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ ( ថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ) របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បង្ហាញថា​៖
​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៥០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ២៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៦០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ម្រះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​៕​