សារអេឡិចត្រូនិច
ចូលឆ្នាំ​ហើយ បន្លែ ឡើងថ្លៃ នៅ​ថ្ងៃទី​១៨​មេសា​នេះ​


តារាង​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ ដែល​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ នា​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា​នេះ បង្ហាញថា តម្លៃ​បន្លែ ៤ មុខ រួមមាន ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ សណ្តែកកួរ ម្រះ និង​ស្ពៃក្តោប បាន​ចុះថ្លៃ​បន្តិច តែ​បន្លែ ៨​មុខ​ផ្សេងទៀត រួមមាន ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្ទឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ផ្កា​ខាត់ណា ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ស្ពៃខៀវ បាន​ឡើងថ្លៃ​។

​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ បាន​បង្ហាញថា​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ៣២៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្ទឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៥៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២៤០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៤០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ៧០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៦០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​

​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានប្រកាសថា ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្លឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ បាន​ឡើងថ្លៃ​។ រីឯ​បន្លែ​៧​មុខ​ផ្សេងទៀត រួមមាន ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ផ្កា​ខាត់ណា ស្ពៃខៀវ សណ្តែកកួរ ម្រះ និង​ស្ពៃក្តោប បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​។​

​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ ( ថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ) របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បង្ហាញថា​៖
​ឆៃថាវ ថ្លៃ ១៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៥០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ២៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ១៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៦០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ៣០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ម្រះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​៕​