សារអេឡិចត្រូនិច
ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្លឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ស្ពៃខៀវ បន្ត​ឡើងថ្លៃ នៅថ្ងៃនេះ​


នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ បន្លែ​ឆៃថាវ ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ខ្ទឹម​ស្លឹក ស្ពៃ​តឿ ស្ពៃចង្កឹះ ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ និង​ស្ពៃខៀវ បាន​បន្ត​ឡើងថ្លៃ បើ​ធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី​១៨​មេសា​។ រីឯ​តម្លៃ​បន្លែ​៥​មុខ​ទៀត ដូចជា ផ្កា​ខាត់ណា ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ សណ្តែកកួរ ម្រះ និង​ស្ពៃក្តោប បាន​ធ្លាក់​ចុះថ្លៃ​បន្តិច នៅ​ថ្ងៃ​ទិ​១៩​មេសា​នេះ​។​

​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​តារាង​តម្លៃ​ទំនិញ​ថ្ងៃនេះ បង្ហាញថា​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្លឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៦០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៤៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២៨០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៤០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ៤០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ១២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៦០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​

​ដោយឡែក កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានប្រកាស​តម្លៃ​បន្លែ​ទាំង ១២ មុខ​នោះ​ថា​៖
១-​ឆៃថាវ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
២-​ម្ទេស​ហា​វ៉ៃ ថ្លៃ ៣២៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៣-​ខ្ទឹម​ស្លឹក ថ្លៃ ៥៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៤-​ស្ពៃ​តឿ ថ្លៃ ៣៧៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៥-​ស្ពៃចង្កឹះ ថ្លៃ ២៤០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៦-​ផ្កា​ខាត់ណា ថ្លៃ ៤០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៧-​ស្ពៃ​ក្រ​ញ៉ា​ញ់ ថ្លៃ ៣៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៨-​ស្ពៃខៀវ ថ្លៃ ៧០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
៩-​ត្រកួន​ចិន​/​គ្រាប់ ថ្លៃ ១៦០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១០-​សណ្តែកកួរ ថ្លៃ ២៥០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១១-​ម្រះ ថ្លៃ ២០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​
១២-​ស្ពៃក្តោប ថ្លៃ ១០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រាម​៕​