សារអេឡិចត្រូនិច
នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៥​តុលា​ក្រុមប្រឹក្សា​ការងារ​ប្រជុំ​សម្រេច​លើ​ប្រាក់ខែ​កម្មករ​កាត់ដេរ​ឆ្នាំ​២០១៨


ភ្នំពេញ​: ក្រុមប្រឹក្សា​ការងារ ដែល​ជា​យន្តការ​ត្រីភាគី ដឹកនាំ​ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ គ្រោង​នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​សម្រេច​លើ​ការ​កំណត់​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា សម្រាប់​កម្មករ​កាត់ដេរ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែតុលា​នេះ​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​ការងារ ។

ការ​កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ក្រុមប្រឹក្សា​ការងារ​ប្រជុំ​សម្រេច​លើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​កាត់ដេរ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង ក្រោយ​ពី​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ត្រីភាគី ដែល​រួម​មាន​៖ ភាគី​សហជីព​កម្មករ ភាគី​ថៅកែ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ និង​ភាគី​រាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ហេង​សួរ នាយក​ខុទ្ទកាល័យ និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ប្រជុំ ៤​លើក ហើយ​សម្រេច​ចុង​ក្រោយ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែតុលា ដោយ​សម្រេច​លើ​តួលេខ ៣ ពី​ភាគី​នីមួយ​ៗ ក្នុង​រួម​មានៈ សហជីព​កម្មករ ដាក់ ១៧០ ដុល្លារ​, និយោជក ១៦២ ដុល្លារ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល ១៦៥​ដុល្លារ​។

លោក ហេង​សួរ បាន​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមប្រឹក្សា​ការងារ ដែល​ជា​យន្តការ​ត្រីភាគី មាន​ភាគី​សហជីព​កម្មករ ភាគី​ថៅកែ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ និង​ភាគី​រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​ប្រជុំ​សម្រេច​លើ​តួលេខ​ទាំង​បី​នោះ ហើយ​បញ្ជូន​ទៅ​ស្នើ​សុំ​សេចក្តីសម្រេច​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករ​កាត់ដេរ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។

សូម​បញ្ជាក់​ថា ក្នុង​ពេល​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយនឹង​កម្មករ​កាត់ដេរ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែតុលា​សម្តេច​តេ​ជោ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន​សែន បាន​ប្រកាស​ថា ប្រាក់ខែ​អប្បបរមា​របស់​កម្មករ​កាត់ដេរ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ នឹង​ទទួល​បាន​យ៉ាងតិច​ពី​ចន្លោះ ១៦០-១៧០ ដុល្លារ ហើយ​បើ​បូក​រួម​ទាំង​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ដទៃ​ទៀត គឺ​កម្មករ​កាត់ដេរ​ម្នាក់ នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់ខែ​ជាង ២០០ ដុល្លារ ក្នុង មួយ​ខែ​។

ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​កម្មករនិយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់ និង​ផលិត​ស្បែកជើង នៅ​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​តម្លើង​ជា​បន្តបន្ទាប់ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ចំនួន​៤០ ដុល្លារ​។ ឆ្នាំ​២០០០ ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករនិយោជិត​មាន​ចំនួន ៥០​ដុល្លារ ( ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៤៥​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់ ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ៥​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០០៧ ប្រាក់​ឈ្នួល ៥៥​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៥០​ដុល្លារ និង​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ៥​ដុល្លារ​។

ឆ្នាំ​២០០៨ ប្រាក់​ឈ្នួល ៦១​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៥០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ៥​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជីវភាព ៦​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១០ ប្រាក់​ឈ្នួល ៦៦​ដុល្លារ ( ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៦១​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់​៥​ដុល្លារ )​។ ឆ្នាំ​២០១១ ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៦៨​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៦១​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ៧​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១២ ( ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែមករា ) ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៧៣ ដុល្លារ ( ប្រាក់​ឈ្នួល អប្បបរមា ៦១​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ៧​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​ថែទាំ​សុខភាព ៥​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១២ (​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​កញ្ញា ) ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៨៣ ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៦១ ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ១០​ដុល្លារ ប្រាក់​សោយ​ហ៊ុយ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ស្នាក់​នៅ ៧​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​ថែទាំ​សុ ខ​ភាព ៥​ដុល្លារ )​។ ឆ្នាំ​២០១៣ ប្រាក់​ឈ្នួល ៩៧​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ៨០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ១០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​សោហ៊ុយ ធ្វើការ​ដំណើរ និង​ស្នាក់​នៅ ៧​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១៤ ប្រាក់​ឈ្នួល​១១៧ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ១០០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ១០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​សោហ៊ុយ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ស្នាក់​នៅ ៧​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១៥ ប្រាក់​ឈ្នួល ១៤៥​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ១២៨​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់ ប្រាក់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ១០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​សោហ៊ុយ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ស្នាក់​នៅ ៧​ដុល្លារ​)​។ ឆ្នាំ​២០១៦ ប្រាក់​ឈ្នួល ១៥៧​ដុល្លារ (​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ១៤០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​ធ្វើការ​ទៀងទាត់ ១០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​សោហ៊ុយ​ធ្វើ​ដំណើរ​និង​ស្នាក់​នៅ ៧​ដុល្លារ )​។ ឆ្នាំ​២០១៧ ប្រាក់​ឈ្នួល ១៧៩​ដុល្លារ (​ប្រាក់់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ១៥៣​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើការ​ទៀ ង​ទាត់​១០​ដុល្លារ បូក​ប្រាក់​សោហ៊ុយ​ធ្វើ​សំណើរ និង​ស្នាក់​នៅ​៧​ដុល្លា រ​)៕