សារអេឡិចត្រូនិច
តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃស្អែក​នេះ ដល់​ថ្ងៃ​២១ ខែតុលា


ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន​ចេញផ្សាយ​តារាង​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម បណ្តា​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែតុលា មាន​ដូច​ជា​៖ តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី ៣.៧០០​រៀល​ក្នុង​១​លី​ត្រ​, តម្លៃ​ម៉ា​ស៊ូ​ត ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី ៣.៤០០​រៀល​ក្នុង​១​លី​ត្រ​៕