សារអេឡិចត្រូនិច
រថយន្ត The Beast ដ៏ខ្លាំងក្លា ត្រូវបានដឹកមួយយន្តហោះ


ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចការទូតរបស់គាត់ក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយទៅប្រទេសជប៉ុន មុនគេ។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានឆ្ពោះទៅប្រទេសជប៉ុនមុនគេក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងប្រាំនៅអាស៊ី ដែលគាត់ត្រូវទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។ រថយន្តដែលមិនអាចពន្យល់បានរបស់ Trump ឈ្មោះថា The Beast ត្រូវបាន ដឹកដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកផងដែរ។

Donald Trump ដែលត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ច ១២ ថ្ងៃនៅអាស៊ី បានថ្លែងអំពីកងកម្លាំងជប៉ុននិងអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន កងទ័ពអាកាស Yokota បន្ទាប់ពីទៅដល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ និងសម្លឹងមើលការសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាព ដើម្បីសន្តិសុខក្នុងតំបន់។

ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជារូបភាពខាងក្នុងយន្តហោះដឹករថយន្តមិនអាចកម្ទេចបានរបស់ Donald Trump៕