សារអេឡិចត្រូនិច
ប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាចាប់​ឡើងថ្លៃ​ទៀតហើយ


ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់​ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​គឺ ៣.៩០០​រៀល និង​ប្រេង​ម៉ា​សូត គឺ ៣.៥០០​រៀល​។ ​តាមរយៈ​តំលៃ​នេះ​ឃើញថា​សាំង​ឡើងថ្លៃ​១៥០​រៀល​ពី​តំលៃ​កាលពី​១០​ថ្ងៃមុន​។​កាលពី​សប្ដាហ៍​មុន​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ ៣.៧៥០​រៀល​ក្នុង​​មួយ​លីត្រ​។