សារអេឡិចត្រូនិច
ឥទ្ធិពល​សំរាម​ចំពោះ​ជីវិត​មនុស្ស និង​សត្វ ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត


ប្រជាជន​ទូទាំង​ពិភពលោក បាន​បន្សល់​ទុក​សំរាម​រាប់​លាន​តោន​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដែល​អាច​ជា​បញ្ហា​ដ៏​ធំ​មួយ​ប្រសិន​បើ​ម្នាក់ៗ​មិន​ចូល​រួម​គិត​គូរ​ទេ​នោះ។ សំរាម បាន​បំពុល​បរិស្ថាន បំពុល​ទឹក បំពុល​បរិយាកាស ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​សត្វ និង​ជីវិត​មនុស្ស នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ទុក​ដាក់​មិន​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។ ជាក់​ស្ដែង រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម សុទ្ធតែ​ជា​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​សំរាម ដែល​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​អាច​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់។

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ Sabay