សារអេឡិចត្រូនិច

អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 30-03-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,003 4,008
បាត ថៃឡង់ (1USD)34.5 34.6
ដុង វៀតណាម (1USD)22,780 22,850
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)89.3 89.8
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)71.5 72
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.8 12.9
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)22.5 22.7
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)107 107.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)123.8 124.3
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)76.2 76.7
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.5 75
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)99.8 100.3
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,500 1,510
 

ការផ្លាស់ប្តូរ

ចំនួន : ពី : ទៅជា :
 
ទិញចូល 0 =

ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ​

អ្នកអាចស្វែងរក ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ​ ដូចខាងក្រោម
ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ​ : ពីថ្ងៃ : ទៅថ្ងៃ :
ប្រវត្តតារាងតំម្លៃទិញចូល 1USD ធៀបនឹង ប្រាក់រៀល
 

ព័ត៌មានថ្មីៗ